درباره ما
  • شرکت رايح کاراس زاگرس با توليد عطر در شش رايحه با نام فرميِسک شروع به فعاليت نمود.
    رويکرد کيفيت گرا احترام به مشتری و سرمايه گذاری در تحقيق موجب شتاب رو به رشد شرکت نمود و با درک عميق مشتريان نسبت به کيفيت در صنعت عطر سازی اشتياق آنها نسبت به محصولات اين شرکت فزونی يافت و اين اشتياق سرمايه اصلی توسعه و افزودن رايحه های جديد در چرخه توليد ما شد. هم اکنون اين شرکت افتخار توليد 24 رايحه را دارد
    .